2003 yılında kurulan ve kurumsal tecrübesi yıllara dayanan BİOTEKNO olarak, %100 yerli ürünlerimiz ile uzman mühendis kadromuz, satış, pazarlama, proje ve ürün yönetimi, operasyon, saha ve müşteri hizmetleri ekiplerimizle kurumların ihtiyaçlarına özel Katma Değerli İletişim ve Pazarlama Çözümleri sunuyoruz.

Yerinde AR-GE Merkezi olan Mobiliva, BİOTEKNO ‘nun teknoloji şirketi olup Türk Mühendislerinin özgün katkıları ile platformlar geliştirir.

Genç ve Dinamik Ekibimizle İhtiyaçlara Yönelik Çözümler Üretiyoruz.

Alanında uzman, tasarım ve güçlü kodlama yeteneklerine sahip Türk Yazılım Mühendislerimiz ve dijital dünyanın hareketlerini yakından takip ederek her zaman büyüyen, gelişen ekibimiz ile yaratıcı çözümler sunarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.

Deneyimli ve uzman kadromuzun farklılaşan taleplere çözüm sunma konusundaki tecrübesiyle müşteri ihtiyaçlarını analiz ederek ve müşteri ihtiyaçlarına başarılı bir şekilde karşılık veriyoruz. Bu başarının sürekliğini sağlamak için Modern teknolojiler ve çözüm odaklı yaklaşım ile fark yaratacak kalitede hizmet için her zaman çok çalışıyoruz.

Katma Değerli Pazarlama ve İletişim Çözümlerimizi Müşteri Memnuniyet İlkesine Bağlı Sunuyoruz.

Müşteri odaklı bir bakış açısı ve geliştirdiği yenilikçi ürünlerle, çözüm odaklı yaklaşım ile dünya standartlarında hizmet sunma becerisine sahibiz.

32.000+ Kurum ile %100 Müşteri Memnuniyet İlkesine bağlı çalışıyoruz. Tüm müşterilerimize 7/365 Müşteri Destek ekibimiz ile hizmet veriyoruz. Müşteri iletişim kanallarımız iler her ay canlı 5000 üzeri müşteriye hizmet oluyoruz.

Misyonumuz, güçlü AR-GE yeteneklerimizle bilgi ve teknolojiyi en etkin şekilde harmanlayarak geliştirdiğimiz kurumsal ürünlerle kalkınmaya katkı sağlayan, topluma, insana, çevreye saygılı ve duyarlı bir firma olmaktır.

Vizyonumuz, geliştirdiğimiz teknoloji ve ürünlerle alanında lider ve global bir AR-GE oyuncusu olmaktır.

Tüm çözümlerimizi Kalite Yönetimi Standartlarına uygun olarak Sanayi Bakanlığı onaylı Mobiliva Ar-Ge Merkezinde geliştiriyor, Biotekno hizmet ayrıcalığı ile müşterilere sunuyoruz. Üstelik tüm ürünlerimizi “%100 Yerli Yazılım Belgesi“ ile taçlandırıyoruz.

Politikalarımız

 • Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı
 • Maliyetleri düşürmek, karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı
 • Organizasyon içindeki herkesin, daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilir haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek, kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi ve kalite bilincini sağlamlaştırmayı
 • Dış Tedarikçilerle, güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı
 • Rekabetçi, uygun maliyetli ve doğru çözümleri, en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi
 • Her projeyi zamanında, en üst düzey teknolojilerle, müşteri taleplerine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı
 • Topluma, çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı
 • Hedeflerin, gelişimlerin ve problemlerin etkin ve güvenilir biçimde paylaşımını
 • Uzun soluklu stratejik iş ortaklıkları geliştirmeyi
 • Müşteri gerekliliklerini yerine getirmeyi ve sürekli iyileştirme çalışmalarını sürdürmeyi
 • Olası risk ve fırsatları belirleyerek, bu doğrultuda gerekli tedbir ve etkinlikleri yürütmeyi taahhüt Ederiz.
 • Bilgi varlıklarımızı yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamaktır.
 • Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin ve tehdit sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamaktır.
 • Verdiğimiz hizmetler sırasında kullandığımız bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamaktır.
 • Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymaktır.
 • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentilerimizi gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmektir.
 • Risklerimizi en aza indirgemek ve sistemimizi sürekli geliştirip iyileştirmektir.
 • Tabi olduğumuz ulusal veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülükleri karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamaktır.
 • İş / hizmet sürekliliğimize bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve işimizin sürekliliğine ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktır.
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına etkin ve hızlı müdahale edebilecek ve olayların etkilerini minimize edecek yetkinliğe sahip olmayı temin etmektir.
 • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyemizi zaman içinde korumak ve iyileştirmektir.
 • Kurumumuzun itibarını geliştirmek; kurumu, bilgi güvenliği kırılmalarından kaynaklanabilecek olumsuz etkilerden korumaktır.
 • Satış öncesi ve sonrasında müşterilerimize ürün ve servislerimizi daha etkin ve daha verimli kullanabilmeleri için destek veriyor, geri bildirimleri önemsiyor, talep ve şikayetlerini yönetiyoruz. 7 / 365 müşteri hizmetleri ve VIP ekibimizle müşterilerimizin memnuniyeti için çalışıyoruz.
 • Müşteri bağlılığını arttırmak için çabalıyoruz.
 • Çalışanlarımızda şikayet bilinci ve dikkati oluşmasını sağlıyoruz.
 • Müşterilerimize onları önemsediğimiz hissettiriyoruz
 • Müşterilerimizden geri bildirimler alarak verdiğimiz hizmet kalitesi arttırıyoruz.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ile  iş sürekliliğimizin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için risk yaklaşımını esas alıyor ve bunu İş sürekliliği yönetim sistemi belgemiz ile yapıyoruz.

 • Faaliyetlerimize yönelik mevcut ve olası tehditlerin belirlenmesi ve yönetmeyi
 • Olayların etkilerini en aza indirmek için proaktif bir yaklaşım sergilemeyi,
 • Krizler sonrası toparlanma sürecinin iyileştirilmesi ve olayların gerçekleşmesi sırasında/sonucunda faaliyet duruşlarının en aza indirilmesini sağlamayı,
 • Müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin isteklerinin/taleplerinin karşılanabilmesi için ihtiyaç duyulan esnekliğin gösterilmesini sağlamayı,
 • Firmamızın iş sürekliliğinin temin edilebilmesi için sistematik bir yaklaşım sağlamayı,
 • Organizasyonel yapı, çalışanlarımız, politikalar, planlama faaliyetlerimiz, prosedürler, prosesler ve kaynaklara yönelik şartları kapsaması sebebi ile yönetimsel kolaylık sağlamayı

Tüm iyi iş sürekliliği uygulamalarını destekleyerek müşteri güven ve memnuniyet derecesini arttırmayı  taahhüt ediyoruz.

T.C Sanayi Bakanlığı onaylı yerinde Ar-Ge merkezimizin ana amaçlarından biri, müşterinin henüz ihtiyaç duymadığı geleceğin teknolojilerini geliştirmek ve kullanıcılara erişilebilir teknoloji sunmaktır. Sadece bulunduğu ortamda çalışan ürünler geliştirmektense, Türkiye’nin teknoloji seviyesini artıracak, ticarileşebilecek ürünler geliştirmek ana motivasyon noktalarımızdır.

Bu bağlamda, temel değerlerimiz, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda belirlediğimiz Ar-Ge stratejilerimiz;

 • Ar-Ge projeleri ile ülkede uygulaması olmayan yazılım ürünlerinin ülkeye kazandırılmasını amaçlamakta, böylece yazılım ithalatının azalması yönünde katkı sağlamayı hedeflemektedir.
 • Öncelikli olarak yurt içi ve yurt dışı pazarın ve özellikle de devletin ilgili kurumlarının ihtiyaçları, beklentileri, yaptığı diğer geliştirici çalışmalar ve getirdiği düzenlemeler çerçevesinde yapılan araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmaları gerçekleştirmek,
 • Yurt içi ve yurt dışındaki teknolojik ve yenilikçi etkinlikler, yayınlar ve gelişmelerin takip edilmesi, bu gelişmelere paralel olarak potansiyel müşteri kitlesinin gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ürünlerin geliştirilmesi,
 • Henüz pazarda talep potansiyeli olabilecek veya mevcut çözümlere katkı sağlayacak, fonksiyonlarını ve verimliliklerini artıracak araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Özgün ürünler geliştirerek ithalatı azaltmak, ihracat rakamlarını yükseltmek, Yenilikçi (inovatif) ürünler ve yöntemler geliştirerek fikir haklarını şirket bünyesine kazandırmak,
 • İleri teknoloji ticari ürünleri süreç verimliliğini arttıracak teknolojileri ile geliştirmeyi kendimize görev edindik.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Ürün ve hizmetlerimiz hakkında, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda sizlere ulaşabilmemiz, kullanımınızın aktif olarak devam etmesini sağlamak, soru ve talepleriniz hakkında size geri dönüş yapabilmek, yeni ürün ve servislerimiz hakkında sizleri haberdar edebilmek amacıyla, satış kanalları, çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri kanallar aracılığıyla temin ettiğimiz kişisel verileriniz, hizmet aldığınız süre boyunca saklanmakta ve işlenmektedir.

Ürün ve Hizmetlerimizi Kullanan Kurum ve Kullanıcıların Saklanan ve İşlenen Verileri

 • Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, Doğum yeriniz ve tarihiniz, medeni durumunuz, cinsiyetiniz ve sair kimlik bilgileriniz,
 • Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, posta adresiniz Aboneliğiniz kapsamındaki tarife ve paket bilgileriniz, katma değerli servis abonelikleriniz, abonelik türünüz ve kanalınız, abonelik statünüz (iptal, aktif vb.), müşteri numaranız, sözleşme numaranız, aboneliğinize dair tarafınıza atanan kullanıcı kimliğiniz, servisi kullanım miktarınız, sağladığınız içerik gibi kullanım detaylarınızı içeren verileriniz
 • Müşteri Destek ekibimiz ile yaptığınız görüşme kayıtları ve elektronik postalar aracılığı ile bize ilettiğiniz bilgileriniz, ürün ve hizmetlerin satın alınma sürecinde gerekli olan banka bilgileriniz
 • Her türlü erişime ilişkin olarak sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, Kişisel Verilen İşlenme Amaçları
 • Ürün ve hizmetlerimizi kullanabilmeniz için hesabınızın aktivasyon işlemlerinin yapılması,
 • Sizi yeni ürün ve hizmetlerimizden haberdar edebilme ve size en uygun ürün ve hizmeti sağlayabilme,
 • Ürün ve hizmetlerimizi kullanmanız karşılığında faturalandırma yapma,
 • Ürün ya da hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme, size sunduğumuz ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla, ürün ve hizmetlerimizi kullanımınızı analiz etme
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla işlenmektedir.
 • Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sizlere kaliteli hizmet verebilmemiz için, belirlenen yasal çerçevede ve güvenli koşullarda toplanır ve saklanır.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, şirketimize başvurarak kişisel veri işlenip işlenmediğini, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri sorgulayabilir, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz. Kanunun 7. Maddesindeki şartlara göre, verilerin kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme, verilerin silinmesini talep etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.