İleti Yönetim Sistemi

İleti Yönetim Sistemi Nedir? İleti Yönetim Sistemi (İYS), hizmet sağlayıcıların arama, SMS Mesaj, E-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklama yönetme, alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanmasına, ticari elektronik ileti şikayetlerini iletip ve yönetebilmesine imkan tanıyan, güvenlik standartlarına sahip ulusal bir veri tabanı sistemine denir. Elektronik ortamda alınan onaya istinaden […]